Translation for "zyuganov" to finnish
Zyuganov
Translation examples
Gennady Zyuganov, Timo Soini and African tribal chief represent the political leadership.
Gennadi Zjuganov, Timo Soini ja afrikkalainen heimopäällikkö edustavat poliittista johtajuutta.
The other main contenders, the Communist Gennady Zyuganov and the LDPR's Vladimir Zhirinovsky both received in 9% in the same poll.
Toiseksi eniten ääniä, eli noin 17 prosenttia, sai kommunistien Gennadi Zjuganov.
Communist Party of the Russian Federation-leader Gennady Zyuganov successfully advanced to the second-round of the election, where he was defeated by Yeltsin.
Kommunistisen puolueen johtaja Gennadi Zjuganovin mukaan nämä vaalit olivat Neuvostoliiton jälkeisen ajan likaisimmat.
He was re-elected in 2003 and again in 2007, when he was placed second on the party's federal electoral list behind Gennady Zyuganov and ahead of Nikolai Kharitonov, even though he was not a member of the party.
Vuonna 2007 hän oli kommunistien listan kakkosehdokkaana vain puoluejohtaja Gennadi Zjuganovin jälkeen ja ennen Nikolai Haritonovia.
The Communist Party of the Soviet Union (Russian: Коммунистическая Партия Советского Союза, Kommunisticheskaya Partiya Sovetskogo Soyuza; short: КПСС, KPSS) is an organization which split from the Union of Communist Parties — Communist Party of the Soviet Union in 2001 after disagreements between Oleg Shenin and Gennady Zyuganov over the creation of a united communist party of the Union of Belarus and Russia.
SKP-KPSS hajosi 2000 kun KPRF:n johtaja Gennadi Zjuganov ei suostunut luomaan yhdistettyä Venäjän ja Valko-Venäjän kommunistista puoluetta.
How many English words do you know?
Test your English vocabulary size, and measure how many words you know.
Online Test